Eie Gillheim är död.

En av våra båtlivs- och föreningseldsjälar, Eie Gillheim, avled den 12 december efter en lång kamp mot cancer vid en ålder av 71 år. Eie har förutom flerårigt ordförandeskap i sin hemklubb Arboga Båtklubb varit aktiv inom Mälarens Båtförbund på Läs mer…

Inbjudan till Mälarens Båtförbunds Båtdag 2017

INBJUDAN till 2017 års BÅTDAG Onsdag 23 mars klockan 18.30 på HOTELL TaIn VÄSTERÅS Separat kallelse skickas ut senast tre veckor före mötet. Utdrag ur MBF:s stadgar: Motion skall senast 8 veckor före Båtdagen inlämnas till Förbundsstyrelsen. Motion väckt av enskild klubbmedlem Läs mer…

Båtklubbsförsäkringen 2017

Genom sitt medlemskap i Svenska Båtunionen har alla båtklubbar automatiskt en båtklubbsförsäkring i Trygg Hansa i samarbete med Svenska Sjö AB. Försäkringen ger ett bra grundskydd, som ofta är fullt tillräckligt. Men för att vara på den säkra sidan kan Läs mer…

Broarbete på Kvicksundsbron under 2017

Trafikverket utför underhållsarbete på Kvicksundbron på väg 56 i Kvicksund. Arbetet påbörjades den 9 maj 2016 och pågår till december 2017. Läs mer på Trafikverkets hemsida

Förbundsrådet 2016

Referat från förbundsrådet i Västerås i November finns här. Det blev ett mycket intressant program som handlade om Röka Ström, permanenta husbåtar på Mälaren, ungdomsverksamhet, säkerhetsbesiktning och hemsidetillverkning.

Rökaströmsleden läggs ner

Strängnäs Segelsällskap har ansökt om tillstånd hos Transportstyrelsen att Rökaströmsleden avvecklas. Anledningen är bristande resurser. Transportstyrelsens tillstånd för avveckling av SSA

Båtdagen 2016 avklarad

Båtdagen samlade ett ganska stort antal deltagare. 15 klubbar var representerade av förbundets 34 klubbar. Förhandlingarna leddes av Eije Gillhem som valdes till mötesordförande. Tack vare ett idogt arbete av valberedningen lyckade vi tillsätta samtliga poster förutom sekreterare. Ändringar i Läs mer…

Historisk renovering av Göta kanal påbörjas

I dagarna startar det i särklass mest omfattande arbete med Göta kanal sedan kanalen byggdes i början av 1800-talet. Projektet, som kallas Göta kanal 2.0, innebär ett nytt kapitel i Göta kanals historia, då hela kanalen ska restaureras och driften Läs mer…